Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem. Již od roku 1926.

První přestavba 1926


V rámci první přestavby bylo k původní tkalcovské chalupě dobudováno západní křídlo s třemi pokoji pro hosty.

V roce 1926  - tedy ještě před velkou hospodářskou krizí - začalo být Bohumilu Rychtrovi jasné, že ruční tkalcovství již pro jeho rozrůstající se rodinu nemůže být nadále zdrojem obživy. Rychtrovým se po dceři Libuši (*1924) narodil v roce 1926 i syn Arno, k tomu jeho otec František již vinou pokročilého věku tkalcování nezvládal (v té době se blížil osmdesáti rokům věku).  Rychtrovi se proto po zralé úvaze tkalcování rozhodli zanechat a změnit zdroj obživy na živnost pohostinskou a ubytovací. Turistický ruch na Benecku sice ještě nezačal svůj úplný boom (ten nastane až po krizi), nicméně zimní turistika a zejména pak lyžařství již vešly do módy. Bohumil tedy prodal své vyladěné stavy na jemnou kapesníkovinu a za stržené peníze zahájil přístavbu křídla se třemi novými hostinskými pokoji.

Tato část přístavby probíhala ve dvou vlnách. Nejprve byl vykořeněn sádek na západní straně domu a vzniklé místo byly vykopáno, aby vznikl prostor pro zděnou patrovou přístavbu.  V ní byla umístěna trojice hostinských pokojů (pokoje číslo 2 a 3 fungují dodnes), velkoryse pojednané modřínové schodiště a technická chodba. V části, přivrácené ke svahu bylo umístěno technologické zázemí a na svou dobu moderní prádelna. 

Přestavba roku 1926

 

Fotografie byla pořízena o prázdninách roku 1926 a patro ještě není zcela dokončeno, v mansardě pokoje 3 ještě probíhá dozdívání. Stavba ale byla dokončena do nástupu zimy a během zimní sezóny 1926/27 již přijala první návštěvníky. Venkovní omítka ale byla natažena až v roce 1927 a dům po jejím dokončení vypadal takto:

 

 Rychtrovka po první fázi přestavby 

Vpravo nahoře si můžete všimnout probíhající přestavby dnešního hotelu Krakonoš. 

 

V roce 1928 se Bohumil Rychtr, povzbuzen úspěchem, který jeho nové podnikání přineslo rozhodl zmodernizovat starou část domu a rozšířit podnikání i na plnohodnotnou pohostinskou činnost. K tomu bylo zapotřebí vypořádat se s vysokou půdou. Ve spolupráci se svým přítelem (a stejně nadšeným hráčem mariáše) architektem Fišerou vypracovali plán posílení technického zázemí v prostoru hambalek.  V rámci této navenek poměrně málo patrné změny byla v nově vzniklém patře vybudována centrální chodba, kompletně přeskládán hlavní štít, který byl opatřen dvojicí štítových oken s tehdy velmi módními okenicemi a dvěma mansardovými přístřešky na východní straně. Dále byl dům opatřen dvojicí výkonných komínů, umožňujících provoz nově pořízeného velkého kuchyňského sporáku a prádelního kotle na vyváření prádla. K východní straně chalupy byl přistaven nízky přístěnek, sloužící jako lyžárna a dřevník. Štít domu byl označen hrdým nápisem U Rychtrů.  Podobu domu po dokončení těchto úprav vidíte na fotografii:


Přestavba půdy

 

Lyžníky na fotografii se identifikovat nepodařilo, pravděpodobně jde o některé z navracejících se hostí, kteří v Rychtrově boudě našli zalíbení a v celém meziválečném období tvořili její ustálenou klientelu. Na další fotografii, pořízené ve stejném období, ale z jiného úhlu jsou dobře patrné změny ve staré části domu.

Přestavba půdy

 

Fotografie, označené vpiskou Benecko jsou pohlednice, které Bohumil Rychtr rozdával ubytovaným hostům jako památku na pobyt v jeho ubytovacícm zařízení.