Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem. Již od roku 1926.

O Zdeňkovi Kovářovi, starším toho jména


Zdeněk Kovář byl zetěm Bohumila Rychtra (manžel jeho dcery Libuše) a otcem současného majitele Rychtrovy boudy Milana Kovář. Narodil se 29. prosince 1922 v Dolních Štěpanicích, zemřel  v prosinci roku 1991 ve věku nedožitých 69 let na leukémii. Pohřben je v rodinném hrobě na hřbitově v Horních Štěpanicích.

Zdeněk se po vzoru svého otce Františka vyučil kovářem a podkovářem a úspěšně složil tovaryšské i mistrovské zkoušky. Pracoval ve strojírenských dílnách a podnicích v Hrabačově, Sytové a v Jilemnici. Společná záliba v motorových vozidlech ho svedla s Arno Rychtrem z Benecka a následně se seznámil i s Arnovou sestrou Libuší. Mladí lidé v sobě nalezli zalíbení a Zdeněk začal trávit mnoho času na Rychtrově boudě. Díky své manuální zručnosti a technickým dovednostem se rychle seznámil se svým budoucím tchánem Bohumilem Rychtrem a stal se údržbářem v jeho podniku. Když později Bohumil Rychtr pořídil automobil DKW, svěřil Zdeňkovi firemní dopravu. 

Za války Zdeněk a Arno zajišťovali logistiku a zásobování pro partyzánské skupiny, působící na Semilsku (v Chuchelně) a na Trutnovsku. Díky povolení k překračování hranic Protektorátu za účelem zásobování Rychtrovy boudy tak měli možnost relativně volného pohybu.


Po válce se Zdeněk s Libuší Kovářovou oženil v roce 1945, 1. prosince 1946 se jim narodil syn Zdeněk mladší, 3. května 1961 syn Milan. Po zatčení a odsouzení Bohumila Rychtra v roce 1952 a emigraci Arno Rychtra se Zdeněk ujal správcovské role na Rychtrově boudě a tuto roli  neformálně vykonával až do své smrti. Aby uživil rodinu, nastoupil jako údržbář do národního podniku Autobrzdy v Jilemnici, kde se vypracoval až na šéfa podnikové údržby.      

Zdeněk Kovář vynikal ohromnou manuální zručností, technickým nadáním a v neposlední řadě i přátelskou a nekonfliktní povahou.  

Tato fotografie byla pořízena těsně před okupací. Zdeněk Kovář (zcela vpravo) se svými bratranci.