Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem. Již od roku 1926.

Historie domu do roku 1926


Text pojednává o historii čísla popisného 74, dnes známého jako Rychtrova bouda. Fotografie pocházejí z archivu rodiny Rychtrovy a Kovářovy a větší část z nich nebyla dosud nikde publikována. Starší historie domu (před rokem 1817) je zatím předmětem zkoumání. Tato část textu pojednává o nejstarší historii domu do jeho první přestavby v roce 1926.

První doložená zmínka o čísle popisném 74 na Benecku (farnost Hornoštěpanická) pochází z matriky narozených  ze 17.5.1817. Zápis v matrice praví, že toho dne s domě 74 narodil Wincenc Erlebach, prastrýc Bohumila Rychtra.  V té době již šlo o poměrně velkou chalupu krkonošského typu, zasazenou na velmi vysoké podezdívce do svahu vedle potoka Cedronu. Dům byl přizpůsoben tehdejšímu stylu života. Měl velikou centrální světnici, v níž se odehrávala většina rodinného života a kde stál původně jeden, později až čtyři tkalcovské stavy. V zadní části domu se nacházel chlév, ve kterém rodina držela nejprve kozu, později kravku. Mléko se zpracovávalo doma a pro jeho uskladnění sloužila kamenná mlíčnice, zapuštěná do svahu vpravo od domu. Mlíčnice měla kamenné koryto s protékající vodou a sloužila i jako přírodní chladnička pro rychle se kazící druhy potravin. Dům byl postaven na tehdejší domu atypickou technikou, využívající kleštin - ty jsou ostatně zachovalé do dnešního dne a tvoří charakteristickou součást spodní části Rychtrovy boudy. Původní chalupa měla vysokou sedlovou střechu s hambalky, sloužícími k uskladnění sena na zimní období. Seno v zimě sloužilo i jako účinná tepelná izolace. Přístup na půdu byl vikýřem v zadní části domu. 

V polovině IX. století po úmrtí Wincence Erlebacha zdědil dům jeho syn Štěpán (který zde roku 1900 i zemřel). Jeho dcera Anna se v roce 1870 provdala za Františka Rychtra, původem z Rychlova (otce Bohumila Rychtra), na kterého dům s úmrtím Štěpána Erlebacha přešel (Anna byla nejstarší z pěrtice jeho dětí).  Dům v té době vypadal takto:

Foto 1890

Na dobové fotografii jsou dobře viditelné svislé kleštiny, vysoká sedlová střecha a kamenná mlíčnice vpravo. Z tohoto období se zachovala další fotografie, pravděpodobně z roku 1895, na které stojí na pozadí svého domu František a Anna Rychtrovi s dcerami Annou a Marií, staršího muže na snímku se identifikovat nepodařilo, mohlo by jít o Annina otce Štěpána Erlebacha . 

František a Anna Rychtrovi s dcerami a dědečkem

DAlší fotografie pochází z roku 1916 a má zajímavou historii - pořídil ji přítel Bohumila Rychtra Zdeněk Zuska a ve formě pohlednice ji Bohumilovi odeslal na vojnu - v adrese stojí k.k. inf Regim. No 74, 14. Feldcomp. 3. Zug, Feldpost 96. Na obrázku jsou rodinní příslušníci Rychtrovy rodiny, v centru František a Anna.