Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

O Zdeňku Kovářovi (mladším)

Zdeněk Kovář mladší se narodil 1.12.1946 jako prvorozený syn Zdeňka a Libuše Kovářových. Na této fotografii je s Libuší Kovářovou.


Již od ranného mládí byl aktivním sportovcem...

 


a milovníkem žen a zvířat


Po matce Líbě zdědil příjemnou a otevřenou tvář, po otci Zdeňkovi přátelský úsměv, s kterým si snadno získával přátele.


Měl rád motorová vozidla (zde s Auto Unioon DKW Bohumila Rychtra, několik dní předtím, než vozidlo přijedou komunisté zabavit.


Obrázek z tanečních. Dívku se nám identifikovat nepodařilo.

Po desetiletce Zdeněk nastoupil do Mladé Boleslavi, do střední ekonomické školy. Dle genderového složení třídy soudíme, že se mu tam ohromně líbilo.


S partou beneckých vrstevníků (Míla "Pardík" Urban, Miloš Gerstner, Honza Erlebach)


...provozovali v podsklepení Martinovy boudy místními komunisty nenáviděný klub Covern Club.


Dobrá nálada jej neopouštěla ani při dvouleté prezenční službě u prvosledových tankistů v Žatci


kde to dotáhnul na četaře, velitele tankové čety.


Tento obrázek byl pořízen těsně po vojně ve Špindlu


Svatba s Miroslavou Burešovou, se kterou si po dobu celé ZVS psali. Za tatínkem Josefem Burešem stojí zcela vpravo Anežka a Bohumil Rychtrovi.


Vánoční obrázek. Zdeněk rád nosil upravený vous.


Instituce manželství ovšem pro Zdeňka zcela správně navržena nebyla. Po úspěšné kariéře ve Stavoservisu Nymburg a následně na Generálním ředitelství pozemního stavitelství v Praze se zapsal na pravnickou fakultu a zde s rodiči čeká na zahájení promocí.


Oslava po promoci. S přítelkyní Adélou.


Nějaké modernější fotkyZdeněk Kovář zemřel 20.7.2020. Čest jeho památce.