Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Modernizace v létech 2020/2021

S ohledem na stáří objektu jsme se rozhodli přistoupit (kromě nezbytných oprav) i k jeho modernizaci. Bohumil Rychtr dům budoval tak, jak mu vycházelo cash flow a některé konstrukční prvky stavby již přestávaly vyhovovat. Primárně se to týkalo spodního věnce roubení původní tkalcovské chalupy, který již byl vzlínající vlhkostí silně napaden a byl - v rámci odizolování stavby - nahrazen vyzděním. Odizolován byl ale celý perimetr přízemí. Nějaké fotky z rekonstrukce najdete ve fotogalerii.

Další klíčové prvky modernizace zatím jen výčtem:

 • návrat k původní dispozici jídelny a kuchyně jako společného prostoru
 • modernizace elektrických rozvodů
 • modernizace topení a přesun kotle zpět do prostor původní kotelny
 • náhrada škvárobetonových tvarovek Slavia moderními zdícími materiály
 • rekonstrukce podlah
 • vyčištění a zateplení půdního prostoru
 • zobytnění velké síně
 • redispozice staré hospodářské části budovy
 • doplnění dalších sociálních zařízení náhradou za zrušená ostudná umyvadla na pokojích
 • přesun skladu a technické místnosti do bývalého vikýřového portálu
 • zrušení původní přístavby sklípku
 • zrušení a zavezení zaplaveného bývalého pivního sklepa pod podlahou kuchyně