Rychtrova bouda Benecko

...ubytování s příběhem

Zemřel Zdeněk Kovář mladší


 Dne 22.7.2020 zemřel ve věku nedožitých sedmdesáti čtyř let JUDr. Zdeněk Kovář (*1.12.1946), vnuk Bohumila Rychtra.  Čest jeho památce. 

Zdeněk byl mužem mnoha nadání a profesí. Původním vzděláním ekonom, koncem osmdesátých let získal titul doktora práv. Pracoval jako ekonomický náměstek v agentuře ČTK MiP, ekonomický ředitel Ekoprojektu, obchodní ředitel Divadla Za Branou II, obchodní ředitel divadla Pod Palmovkou, byl úspěšným advokátem v oblasti majetkového a občanského práva. 

Fotografie pochází z roku 1982, kdy byl Zdeněk ekonomickým náměstkem agentury ČTK MiP. Další fotky najdete zde na webu v sekci O nás.

Dědictví, které po sobě Zdeněk zanechal využíváme k financování rekonstrukce domu.